เกาะเสม็ดนี้เมื่อก่อนเคยมา 2 รอบ และก็ไม่ได้ไปอีกประมาณ 3 ปี จนเกิดสถานการณ์ covid19 ก็ไม่ได้ไปอีกเลย …