ไหว้พระวัดพระแก้วบันทึกภาพถ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ไปชมความงามของวัดพระแก้ว.