ดูคลิปฉบับเต็ม: ภูสอยดาว พิชิตลานสน 1633 เมตร #YouTubeShort.