คุณต้องลองไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ ชีวิตมีแค่ครั้งเดียว